Zitat

Das fließende Wasser drängt sich nicht.
(Bedeutung: Das Wasser fließt in seinem eigenen Schritt und übereilt sich nicht.) (Kaku Takagawa)

Angemeldete Spieler zum Japanischen Botschafter Cup

Es sind 31 Spieler fürs Hauptturnier vorangemeldet.
Es sind 20 Spieler fürs U18-Turnier vorangemeldet.
Es sind 12 Zuschauer fürs Hauptturnier vorangemeldet.

Name Spielstärke Ort
Hu, Xiaocheng 4 Dan DE/Berlin
Budahn, Michael 3 Dan DE/Berlin
Kurz, Alexander 2 Dan DE/Berlin
Wohabi, Maurice 1 Dan DE/Berlin
Knöpke, Matthias 1 Dan DE/Berlin
Arba, Alexandru 1 Dan DE/Berlin
Lorenz, Olaf 1 Dan DE/Berlin
Stoll, Rüdiger 1 Kyu DE/Leipzig
Köstler, Ludwig 1 Kyu DE/Berlin
Diana, Błaszczyk 1 Kyu PL/Leipzig
Büchner, Thomas 2 Kyu DE/Berlin
Otte, Berthold 2 Kyu DE/Düsseldorf
Limbach, Axel 2 Kyu DE/Berlin
Weigmann, Arved 3 Kyu DE/P
Maar, John 3 Kyu DE/Berlin
Heitz, Simon 3 Kyu DE/Berlin
Stuhr, Volker 4 Kyu DE/Berlin
Jung, Hermann 4 Kyu DE/Berlin
Szymczyk, Krzysztof 4 Kyu PL/Opole
Kuehling, Clemens 4 Kyu DE/Berlin
Balduin, Kalli 5 Kyu DE/B
Gebert, Peter 5 Kyu DE/Berlin
Limbach, Yvonne 5 Kyu DE/Berlin
Horatschek, Martin 5 Kyu DE/Jena
Zak, Christian 6 Kyu DE/Bad Liebenwerda
Asanovic, Marijan 6 Kyu DE/Berlin
Zaroba, Sonja 8 Kyu DE/Berlin
Malte, Windischmann 8 Kyu DE/Halle (Saale)
Wohnig, Sabine 11 Kyu DE/Berlin
Oelmann, Henry 18 Kyu DE/Berlin
Schulze, Karl-Heinz 19 Kyu DE/Berlin

U18-Turnier

Name Spielstärke Ort
Masuch, Benedikt Felix 1 Dan DE/Berlin
Donle, Isabel 2 Kyu DE/Berlin
Dottan, Immanuel 5 Kyu DE/Berlin
Marijan, Asanovic 6 Kyu DE/Berlin
Chen, Leo 8 Kyu DE/B
Skrypov, Ivan 9 Kyu DE/Hochheim am Main
Dottan, Adam 10 Kyu DE/Berlin
Obong, Brian 14 Kyu DE/B
Evin, Fravia 16 Kyu DE/B
Meissner, Nils 17 Kyu DE/B
Albers, Anton 21 Kyu DE/B
Stern, Elias 23 Kyu DE/B
Lewandowski, Willi 23 Kyu DE/B
Tschirner, Bennet 25 Kyu DE/B
Jan, Zimdars 25 Kyu DE/B
Zöllner, Otto 26 Kyu DE/B
Wiid, Niklas 26 Kyu DE/B
Daniel, du Guerny 26 Kyu DE/Berlin
Imhof-Abhaydin, Noah 27 Kyu DE/B
Kiser, Gemma 30 Kyu DE/B

Zuschauer

Name Spielstärke Ort
Cießow, Günter --- DE/Berlin
Reisener, Nele --- DE/Berlin
Reisener, Jette --- DE/Berlin
Hadlich, Uwe --- DE/Berlin
Redecker, Thomas --- DE/Berlin
Kreiner, Franziska --- DE/Berlin
Just, Ralf --- DE/Berlin
Voss, Isabell --- DE/Berlin
Jarchow-Redecker, Karin --- DE/Berlin
Cießow, Inge --- DE/Berlin
Jung, Kristine --- DE/Berlin
Dottan, Danit --- DE/Berlin