RoundBlackWhiteHandicapKomiResult
1Büchner, Thomas (2K)NN--
2Büchner, Thomas (2K)NN--
3Büchner, Thomas (2K)NN--
4Büchner, Thomas (2K)Adam, Nicole (5K)6b
5Waschipky, Robert (2K)Büchner, Thomas (2K)6w